วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552

งานชิ้นที่ 2

1.1 ค้นหาเว็บไซค์บอกเวลาทัวโลก
http://school.obec.go.th/bannongtapan/time.html

1.2 ให้นิสิตค้นหาMapของสถานที่สำคัญ


View Larger Map

1.3 ค้นหาเว็บบอกอุณหภูทั่วโลก

http://thai.wunderground.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น